60+ / Handlingsplan

Handlingsplan 2019 for 60+erne

Sportslige aktiviteter
 
Afdelingen fortsætter som hidtil med fællesroning inde og ude mandag, tirsdag, torsdag og fredag formiddag samt vinterbadning efter roningen i vinterhalvåret.
 
Herudover vil der også i 2019 blive arrangeret en 3 dages tur til Fur og en 3-4 dages ferietur et velegnet sted i Danmark. Andre ture ud over det daglige rofarvand kan også komme på tale.
 
Vi besøger og har besøg af andre roklubber.
 
Sociale aktiviteter
 
Der fortsættes som hidtil med fælles kaffebord mandag, tirsdag, torsdag og fredag efter roningen. Ligesom vi også i 2019 forventer at afholde påske- og adventsfrokost og andre små frokoster, når lejlighed byder sig.
 
Sociale og kulturelle indslag vil blive arrangeret, fx svampetur, hybentur, cykel- og vandreture og besøg på museum o.l.
 
Afdelingsudvalget vil ligeledes opfordre 60+erne til at deltage i Skive Roklubs fællesaktiviteter som fx ergometertræning, arrangerede ture, festlighed, arbejdsdage, Skive Festival o. l.
 
Medlemsfremmende aktiviteter
 
Der er ikke planlagt særlige aktiviteter, idet medlemstallet konstant er svagt stigende. Vi formoder det er ”mund til mund”-metoden, der gør sig gældende.
 
Særlige aktiviteter
 
I 2019 arrangeres en ferietur til Tolo Roklub i Grænkenland i maj måned. 
 
Afdelingsudvalg
 
Afdelingen har nedsat et afdelingsudvalg bestående af:
Nelly Mortensen – repræsentant i bestyrelsen
Astrid Bladt
Aase Jakobsen
Jørgen Bjerregaard Thomsen
Niels Odgaard
Jens Overgaard
 
Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42