Info / Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Indmeldelse sker ved udfyldning af blanket i roklubben og betaling af kontingent. Man er ikke indmeldt før man har fået et medlemsnummer. Man forpligter sig til at betale via PBS.
 
Der kan betales med Dankort i klubben, MobilPay, eller ved overførsel til Reg.nr. 7890 Kontonr: 1001731 med angivelse af medlemsnummer.
 
Hvis det er i forbindelse med tilmelding til kajak eller inrigger kursus, se under link
 
Sker indmeldelse i løbet af et halvår pålægges resten af kontingentet som indmeldesesgebyr, se under kontingentsatser.
 
Indmeldelsesblanket
Indmeldelsesblanketter kan hentes som pdf   Indmeldelsesblanket Senior
 
ungdomsroer
Sikkerhedsblanket ungdom, skal udfyldes inden første rotur.
 
 
PBS
Det henstilles til medlemmerne at betale via PBS (hvilket man forpligter sig til ved indmeldelsen)
 
Udmeldelse
Udmelding foregår ved at sende mail til skiveroklub@mail.dk, med angivelse af medlemsnummer og navn. Husk at aflevere evt. adgangskort.
 
Udmeldelse bedes ske senest 1. juni eller 1. december, for vi kan nå at slette opkrævningen ved PBS.
 
Hvis man melder sig ind igen inden for et år skal man betale kontingent for den mellemliggende periode.
Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42