info om VISKI

Begrundelser for ophør af samarbejde med VISKI

Roklubben har flere begrundelser for ophør af samarbejdet med VISKI, disse er samlet i en filen som han hentes her. 
 

Brugsaftale mellem roklubben og Skive Kommune

Roklubben har brugsaftale med Skive Kommune på bygningerne.
Aftalen kan læses som PDF her

Orientering vedr. møde med Skive Kommune

Som de fleste nok har været bekendt med, har repræsentanter fra bestyrelsen i roklubben d. 13. marts 2012 været til møde med VISKI og repræsentanter fra Skive Kommune.
 
På mødet blev der præciseret af Skive Kommune, at Skive Roklub har den fulde brugsret af vores lokaler. Brugsretten svarer til at roklubben forsat havde været ejer af bygningerne.
 
Det fremgik af mødet, at der ikke var grundlag for at forsætte samarbejdet mellem VISKI og Skive Roklub. Derfor bader VISKIs medlemmer ikke længere fra Skive Roklubs lokaler.
 
I løbet af ugen vil der fra bestyrelsen komme yderlige information om sagen.

Læsebrev bragt i Skive Folkeblad 12/3 2012

Skive Roklub har brugsretten
I de seneste dage er der i Skive Folkeblad kommet misvisende oplysninger, der kan give indtryk af at Skive Roklubs lokaler er offentlige.

Skive Roklub solgte i 2005 bygningerne til Skive Kommune, udelukkende med det formål at kommunen kunne få momsrefusion i forbindelse med realisering af maritime drømme.  Det har hele tiden været meningen, at lokalerne fremadrettet skulle være til roklubbens brug, som var de stadig ejere, dette fremgår også af skøde og brugsaftale. Der kan derfor ikke være tale om offentlige bygninger, men en kommunal ejet bygning udlejet til Skive Roklub. Citat fra brugsaftale mellem Skive Kommune og Skive Roklub: ”Klublokalerne stilles alene til rådighed for foreningen Skive Roklub.” Citat slut.

I både artikler og læserbreve i Skive Folkeblad, har det fremstået, som om Skive Roklub ikke bruger lokalerne i vinterhalvåret. Vi roer året rundt, i denne vinter er der roet flere tusind kilometer i kajakker og inrigger på vandet, ligesom vi har stor aktivitet i vores ergometre og motionsrum. Vi har i denne vinter registreret, at der er 136 aktive brugere af vore ergometre. Vi har daglige faste træningstider, såvel formiddag, eftermiddag og aften samt weekend og derudover er der individuel træning - ”næsten” døgnet rundt. Derudover bruger vi vinteren på at klargøre vores både i vores dertil indrettede værksted.

Bestyrelsen i Skive Roklub

Læserbrev 8. marts 2012

 

Fra Skive Roklub

 

Skive Roklub har tilsendt VISKI (Vinterbaderne i Skive), Skive Kommune samt Skive Idrætssamvirke en udførlig redegørelse for, hvorledes VISKI har misligholdt vores samarbejdsaftale. Redegørelsen er alene af orienterende karakter.

 

Baggrunden for vores ophævelse af samarbejdet er langt mere alvorlig, end det hidtil er fremgået af Skive Folkeblad.

 

Tillidsbrud i form af manipulationer, usandheder og brudte løfter dækker ét område. Selv Skive Kommune har sidste efterår til VISKIs formand, Karsten Hvoldal, skrevet, at hans manipulationer ”formentlig ikke gør et kommende samarbejde lettere”.

 

Alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med VISKIs brugerbetaling er et andet område.

 

VISKI skal til Skive Roklub betale kr. 125 pr. kvartal pr. registreret medlem. Kort før afregningsdatoen d. 14. februar nedskrev VISKI sit medlemstal fra ca. 100 til 67. Efter påtale fra Skive Roklub opskrev VISKI d. 22.2. tallet til 87. 8 dage for sent betalte VISKI for de ”sidste” 20 medlemmer.

 

Imidlertid undlod VISKI helt at betale for 18 ”gratister”, dvs. personer, som VISKI havde ladet figurere som medlemmer med adgang til roklubbens lokaler, men som VISKI undlod at opkræve kontingent for og med den forklaring ikke agtede at betale for til Skive Roklub. Disse ”gratister” har fra d. 1.1.-22.2. - grundet VISKIs undladelse af kontingentopkrævning, hvilket principielt er Skive Roklub uvedkommende – kunnet benytte vores lokaler, uden at vi har modtaget behørig betaling for det.

 

En tredje årsag til et belastende og tidsrøvende samarbejde udgøres af VISKIs konfronterende og konfliktskabende indstilling til samarbejdet.

 

Fx har VISKI gennem måneder villet diskutere, om vores foreninger er ligestillede i samarbejdet i stedet for at tage udgangspunkt i den imødekommenhed og gensidige tillid, vi havde forpligtet os selv og hinanden på.

 

Endnu et eksempel: VISKI har d. 17.2 meddelt os, at hvis ikke vi er enige med dem i diverse ønsker (fx om placering af en opslagstavle!),

skal der indkaldes til et møde med Skive Kommune og Skive Idrætssamvirke. Det er hovedrystende og vidner efter vores mening om en aldeles skæv indstilling til et samliv i de samme lokaler. I Skive Roklub vil vi have lov at bruge tid og kræfter på noget mere vedkommende og konstruktivt.

 

Det har været beskæmmende at opleve VISKIs formand, Karsten Hvoldal, i avisen de seneste uger. Mod bedre vidende har han forflygtiget sit og VISKIs ansvar for, at et samarbejde er brudt sammen. Vi håber på selvransagelse i VISKI.

 

Vi har ikke længere tillid til vinterbadernes formand og hans linje, som kendetegner VISKI.

 

Hvis VISKI imidlertid på et tidspunkt skulle ændre sin holdning til samarbejde samt lade sig tegne af en ledelse, som vil og kan samarbejde på grundlag af gensidig tillid, og som overholder indgåede aftaler, vil Skive Roklub se positivt på genetablering af et sådant.

 

Rohilsen

 

Ulla Neve

Formand for Skive Roklub

Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42