Info / Kontingentsatser

Kontingentsatser

Skive Roklubs kontingentsatser vedtages hvert år på klubbens ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves 1/1 og 1/7. De gældende satser er:
 
  • Ungdomskontingent: kr 800 årligt, fordelt på 2 rater af kr. 400.

  • Seniorkontingent: kr 1600 årligt, fordelt på 2 rater af kr 800.

  • Passiv medlem: kr 150 kr årligt.

Kontingent ved indmeldelse

Ved indmeldelse betales for ungdoms- og seniormedlemmer resten af indeværende halvårs kontingent, efter følgende tabel

 
 
1. januar 800 kr. Gælder til 31. juni
1. februar 665 kr. Gælder til 31. juni
1. marts 530 kr. Gælder til 31. juni
1. maj 395 kr. Gælder til 31. juni
1. april 260 kr. Gælder til 31. juni
1. juni 130 kr. Gælder til 31. juni
 
1. juli 800 kr. Gælder til 31. juni
1. august 665 kr. Gælder til 31. juni
1. september 530 kr. Gælder til 31. juni
1. oktober 395 kr. Gælder til 31. juni
1. november 260 kr. Gælder til 31. juni
1. december 130 kr. Gælder til 31. juni

Instruktionsgebyr inrigger

Alle nye medlemmer betaler kontingent for det resterende halvår, efter ovenstående tabel, samt 200 kr for inriggerkursus + indmelding. 
 

Instruktionsgebyr turkajakkursus

Kursuset koster 1600kr. Når kursuset er bestået,  må der roes i indeværende kvartal.
 
Er du som medlem tilmeldte turkajakkursus, reduceres der i kursusgebyret efter følgende regler, eksempel for 2016.
 
 
  Pris
Kontingent
Næste gang
Ikke medlem 1600 kr. 01-07-2016
Medlem 01-01-2016 800 kr. 01-07-2016
Medlem 01-07-2015 200 kr. 01-07-2016
Medlem 01-01-2015 200 kr. 01-07-2016
 
 
Havkajakkursus koster Kr. 200.00 og forudsætter gennemført turkajakkursus

Ungdomskontingent

800 kr. i helårligt til og med det fyldte 24. år 

Seniorkontingent

1600 kr. helårligt fra og med det fyldte 25. år
 
Såfremt medlemmer på 65 år eller derover efter indmeldelsen anmoder bestyrelsen om det særlige 65+ kontingent nedsættes kontingentet til 600 kr. pr. halvår. Fremkommer anmodningen inden 15. maj og 15. november nedsættes kontingentet fra og med følgende halvåropkrævning.
 

Familiekontingent

Betaler minimum 2 voksne i en husstand seniorkontingent bliver ungdomsmedlemmer i husstanden kontingentfrie hvis bestyrelsen efter indmeldelsen modtager en anmodning herom.
Såfremt medlemmer på ønsker familie kontingent, anmodes bestyrelsen om det særlige familekontingent nedsættes kontingentet. Fremkommer anmodningen inden 15. maj og 15. november nedsættes kontingentet fra og med følgende halvåropkrævning.

Passiv kontingent

150 kr. årligt - opkræves 1/1

Kontingentbortfald

Mener man særlige forhold gør sig gældende kan anmodning om kontingentnedsættelse eller kontingentbortfald i en nærmere defineret periode sendes til bestyrelsen.
 

PBS 

Det henstilles til medlemmerne at betale via PBS (hvilket man forpligter sig til ved indmeldelsen). Betaler man ikke via PBS, pålægges et gebyr på 50. kr. pga. ekstra omkostninger ved opkrævning
 
 

Udmeldelse

Udmelding foregår ved at sende mail til skiveroklub@mail.dk, med angivelse af medlemsnummer og navn. Husk at aflevere evt. adgangskort.
 
Udmeldelse kan ske pr. 1/1 og 1/7.
 
Hvis man melder sig ind igen inden for et år skal man betale kontingent for den mellemlæggende periode.
Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42