Åbning for roning i mandskabsbåde

10. maj 2020 19:23 , af Thomas D Sølvsten

Kære medlemmer

Bestyrelsen har besluttet at åbne for roning i følgende både. Det er under forudsætning, at de anbefalinger der gives fra DFfR følges nøje.

Begrundelsen er, at der er flere der gerne vil ud at ro. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu de ældre at være mere sociale, selvfølgelig skal de overholde anbefalingerne.

Vi vil i bestyrelsen pointere, at alle der vælger at tage ud at ro, skal selv vurderer om det er en god ide for netop dem, at udsætte sig for den risiko der er ved at overskride afstandskravet. Ansvaret for vurderingen er den enkeltes eget ansvar.

Vælger man at tage ud at ro, betyder det konkret, at man kun kan ro sammen med dem man deler husstand med, eller max to andre personer man danner  makkerskab med. Og det skal pointeres, at man kan kun være makker med de samme to personer også ved efterfølgende roture.

Altså danner Peter, Poul og Maren makkerskab kan kun de tre ro sammen og de må ikke ro med andre.

Læs materialet fra DFfR grundigt inden du tager ud at ro.

https://roning.dk/nyheder/begraenset-mulighed-for-roning-paa-vand-fra-den-21-april-under-forudsaetning-af-at-myndighedernes-anbefaling-overholdes/

Bådtyperne er følgende:

  • Dobbeltsculler (fast makker eller familie)
  • To åres inrigger (faste makkere eller familie)
  • Coastalbåde (C1 og C2) og kajakker (K1 og K2) – (faste makkere eller familie i bådtyper med mere end én roer)
  • GIG med op til 3 personer (faste makkere eller familie).

 

Bestyrelsen Skive Roklub.