Ungdom / Ungdoms reglement

Ungdomsreglement

Ungdomsreglement

Bemærk ungdomsroere frigives ikke som voksne, men deltager i den ugentlige træning.
Der kan dog søges om frigivelse til roning, læs i ungdoms reglemente.

 

Nærværende retningslinjer gælder for alle medlemmer under 18 år indtil ungdomsinstruktørerne og bestyrelsen vedtager et andet.

Generelt gælder det:

 •  Børn/unge kan optages som medlem fra de er 10 år gammel.
 •  Medlemmer under 18 år skal kunne svømme 600 m. Prøven skal tages hvert år inden sæsonstart under opsyn af ungdomsinstruktør. Under 13 år dog kun 350 meter
 • Forældre skal afgive skriftlig erklæring om at barnet/den unge er sund og rask og ikke lider af sygdomme der kan hindre roning.
 •  Medlemmers børn kommer IKKE forrest på en eventuel venteliste.
 • Ungdomsroere må ikke indtage alkohol i forbindelse med Skive Roklubs arrangementer.

 Frigivelse af ungdomsroere:

Med frigivelse af ungdomsroere menes der:

 •  Roning udenfor ungdomsholdet.
 •  Alle medlemmer under 18 år frigives for en sæson af gangen, det vil sige der skal søges om det hvert år.
 • Ansøgning om frigivelse skal ske skriftligt af barnets/den unges værge.
 • Man søger om frigivelse i hver bådtype, det vil sige at hvis man ønsker frigivelse i både inrigger og kajak skal der søges to gange.

 

Frigivelse til inrigger-roning:

Det er ungdomsinstruktører (evt. i samråd med rochefen) der frigiver den enkelte roer.

De samme personer kan fratage den enkelte roer retten, skriftlig begrundet.

Med frigivelse af ungdomsroer til inrigger roning menes der:

 •  At ungdomsroeren kan ro med medlemmer over 18 år, der ikke er tilknyttet ungdomsholdet, såfremt de pågældende medlemmer over 18 år er frigivet til inrigger-roning.
 • Krav som skal opfyldes:
 • Ungdomsroeren skal altid bære svømmevest.
 • Skal min. være 2. års roer.
 • Ungdomsroeren skal kunne indtage enhver plads i båden.

Frigivelse til kajakroning:

Det er ungdomsinstruktører (evt. i samråd med kajakchefen) der frigiver den enkelte roer.

De samme personer kan fratage den enkelte roer retten, skriftlig begrundet.

Med frigivelse af ungdomsroer til kajak roning menes der:

 •  At ungdomsroeren kan ro med medlemmer over 18 år, der ikke er tilknyttet ungdomsholdet, såfremt de pågældende medlemmer over 18 år er frigivet og har kajakret 1. (se reglement for kajak) Ungdomsroere må ikke ro alene.
 • Roning udenfor dagligt ro-farvand kan kun ske i henhold til kajakreglement.
 • Krav som skal opfyldes:
 • Ungdomsroeren skal altid bære svømmevest.
 • Skal kunne udføre en makkerhjælp – både som hjælperen og som den nødstedte. (udføres hvert år ved ungdomsinstruktør.)
 • Skal ved egen hjælp kunne tømme og vende kajakken og selv komme op i denne på dybt vand på fjorden. (udføres hvert år ved ungdomsinstruktør.)
 • Skal selv kunne indstille kajakken korrekt og bære den ned til vandet.

 

Makkerfrigivelse til kajakroning:

Det er ungdomsinstruktører (evt. i samråd med kajakchefen) der frigiver den enkelte roer.

De samme personer kan fratage den enkelte roer retten, skriftlig begrundet.

Med makkerfrigivelse menes der:

 • At ungdomsroere kan frigives til at ro sammen 2 eller flere i dagligt ro-farvand, roeren frigives til at ro med navngivende roer.
 •  At al roning foregår maks. ca. 100 m. fra land.

Krav som skal opfyldes:

 • Ungdomsroeren skal altid bære svømmevest.
 • Skal kunne udføre en makkerhjælp – både som hjælperen og som den nødstedte. (udføres hvert år ved ungdomsinstruktør.)
 • Skal være min. 2. års roer.
 • Skal ved egen hjælp kunne tømme og vende kajakken og selv komme op i denne på dybt vand på fjorden. (udføres hvert år ved ungdomsinstruktør.)
 • Skal selv kunne indstille kajakken korrekt og bære den ned til vandet.

 

Frigivelse til kajakroning i henhold til kajakreglementet for medlemmer over 18 år:

Ungdomsroere, der er fyldt 14 år, kan søge kajakudvalget om frigivelse til kajakroning i henhold til det gældende kajakreglement for Skive Roklub.

Det er kajakudvalget i samråd med ungdomsinstruktørerne der frigiver den enkelte roer.

De samme personer kan fratage den enkelte roer retten, skriftlig begrundet.

 

Med venlig hilsen
Ungdomsinstruktørerne og Bestyrelsen
Gælder fra april 2010
Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42