60+ roning og sociale aktiviteter

Skive Roklubs seniorafdeling er en meget aktiv del af roklubben. Afdelingen blev oprettet i 2007 og består i dag af over 100 medlemmer.

I sommersæsonen er der høj aktivitet lige fra morgenstunden, og der er altid nogen, der vil med en tur på fjorden. Seniorafdelingen er kendetegnet ved et rigtigt godt sammenhold og en uhøjtidelig atmosfære. Der er to faste rodage i rosæsonen, nemlig mandag og torsdag. Vi mødes kl. 8.45, så sætter vi roholdene sammen og tager på vandet.

Aldersmæssigt spænder 60+medlemmerne bredt, og der er medlemmer af alle aldre fra 60+ til et godt stykke op i 80'erne. Alderen er ikke vigtig, og det handler om at være med, også selvom man ikke vil på vandet. 

60+afdelingen er en integreret del af vores roklub. 60+erne er selvfølgelig medlemmer af Skive Roklub på lige fod med alle andre medlemmer og ror også ofte med på klubaftnerne, den er nemlig for alle medlemmer.

Roning på land og træning i motionsrum

60+'erne er en meget aktiv del af klubben og medlemmerne sørger for, at romaskiner (ergomenter) og motionsrummet bliver benyttet året rundt. Når vejret ikke tillader en tur på vandet og i hele vinterhalvåret foregår træningen indenfor. Alle er velkommen til at komme og være med til motion og socialt samvær på vores faste træningsdage mandag, tirsdag, torsdag og fredag formiddag. Vi mødes kl. 07.00 og motionerer sammen. Bagefter får vi en kop kaffe og en hyggelig snak og slutter sædvanligvis ved 11-tiden. Som medlem af Skive Roklub er du velkommen til at komme og træne på alle tidspunkter. 

Vinterbadning

Om vinteren er der et hold af vinterbadere, der hopper i havnen efter endt træning. Det er ifølge dem, der vinterbader, kraftigt vanedannende. Efter en tur i fjorden går turen til saunaen, som ligger i forbindelse med omklædningsrummet. 

Det sociale

60+erne er en meget aktiv 'klub i klubben', som på hverdage mødes til træning, kaffe og snak. Vi deltager også i Skive Roklubs forskellige aktiviteter, som f.eks. klubaftner, roture, festligheder og arbejdsdage. Det giver det gode sammenhold, som kendetegner klubben, og man lærer andre medlemmer at kende.

Er det noget for dig?

Vil du gerne høre lidt mere om 60+ klubben i Skive Roklub, så kig ned på en klubdag mandag eller torsdag. Kom omkring kl. 10 og spørg efter Niels. Så får du en rundvisning i faciliteterne, og du kan høre mere om, hvad 60+ klubben har at byde på.

Kontakt

Du er også velkommen til at ringe til Niels Kuhlmann 2175 7090.