Skive Roklub er motion og klubfællesskab

Turene på vandet er selvfølgelig omdrejningspunktet for klubben. Der sker også mange andre ting i Skive Roklub. Klubben er kendetegnet ved et godt socialt fællesskab, og vores skønne lokaler på Skive Lystbådehavn er oftest fuld af aktivitet af vores medlemmer, der er på vej ud og ro, hygger sig, nyder vejret og udsigten eller træner i motionsrummet. 

I løbet af året er der mange sociale arrangementer som klubfester, store legedag for roklubbens venner og familier, Sankt Hans-fejring, ølsmagning, temaaftener med foredrag, fællesspisning for blot at nævne nogle. I Skive Roklub kommer vi hinanden ved. Der er selvfølgelig også plads til dem, der kommer for motionens skyld.

Frivilligt arbejde

Skive Roklub er en renlivet amatør-idrætsforening, og al drift af klubben foregår på frivillig basis. Hovedindtægtskilden er kontingentbetaling, som alle medlemmer betaler. Ingen medlemmer modtager nogen form for betaling for deres arbejde i klubben.

For at holde kontingentet på et rimeligt niveau, laver roklubben i løbet af året forskellige aktiviteter for at tjene penge til klubkassen til indkøb af nyt udstyr.

Den største indtægtskilde er Skive Festival, hvor Skive Roklubs medlemmer i fællesskab laver og serverer mad og sælger drikkevarer fra klubbens lokaler. Mange frivillige yder en stor indsats i de dage omkring festivalen. Det giver et godt kammeratskab, og det er sjovt at være med.

I Skive Roklub er der selvfølgelig også den almindelige daglige drift af klubben. Dette arbejde varetages af medlemmerne selv. Og heldigvis er der rigtig mange medlemmer, der gerne giver en hånd med, så klubben fortsat kan eksistere.

Vi er en bredfavnende idrætsklub med medlemmer i alle aldre. Det er vigtigt for os, at det er sjovt at være medlem af Skive Roklub og vi værner om det gode kammeratskab.