Info / Om Skive Roklub

Om Skive Roklub

Skive Roklub er en renlivet amatør-idrætsforening hvor alt arbejde foregår på frivillig basis. Ingen medlemmer (heller ikke bestyrelse, udvalgsmedlemmer eller instruktører) er lønnet på nogen måde eller er fritaget for kontingentbetaling.

Sociale arrangementer

Udover turene på vandet i de forskellige former for både, sker der mange ting i Skive Roklub. Klubben har et godt socialt liv i vores flotte nye lokaler. Der er næsten altid folk i klubhuset enten for at hygge sig og nyde vejret og udsigten til en kop kaffe, i motionsrummet, eller som deltager i de mange sociale arrangementer som er i løbet af året: Fester, Store Legedag, Sankt Hans, Ølsmagning, Temaaftener, fællesspisning for ungdomsroere osv

Kort sagt er Skive Roklub en klub hvor man kommer hinanden vil - hvis man ønsker at deltage - men der er også plads til dem der kun kommer for motionens skyld.

 

Skive Folkeblad bragte d. 15/4 en artikel om Skive Roklub (Link til pdf)

 

Frivilligt arbejde

 Hovedindtægtskilden er kontingentbetalingen, men for at holde kontingentet på et rimeligt niveau  er det nødvendigt med andre indtægtskilder.

En af disse indtægtskilder er Skive Festival, hvor Skive Roklub er omdannet til restaurant, og har øl slag, dette arbejde i  forbindelse med festivalen gør det nødvendigt at en stor del  medlemmer dagligt i 3 til 4 dage yder en frivillig og stor indsats.

 

I Skive Roklub er der selvfølgelig også hele tiden arbejde der skal udføres, nye roere skal instrueres, bådparken skal holdes i stand og der er jævnlige oprydningsdage. Alt dette gøres af medlemmerne selv. Og heldigvis er der rigtig mange medlemmer der indser nødvendigheden af at der skal gøres en indsats ud over det rent sportslige.

Som tak for denne uvurderlige indsats afholder klubben hvert år i sensommeren en medhjælperfest for de mange medlemmer der i årets løb har ydet et stykke frivilligt arbejde.

Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42