De forskellige bådtyper i Skive Roklub

I roklubben er der flere forskellige både du kan vælge imellem. Nedenfor er en kort intro til de typer, vi ejer i klubben.

Inrigger

De fleste robåde i Skive Roklub er inriggere. Inriggerbåden er en forholdsvis bred, meget søstærk og stabil båd, der egner sig godt til Limfjorden. Inrigger-både er beregnet til almindelig motionsroning og langture. Hver roer i en inriggerbåd har en enkelt åre. På de fleste både er der en styrmand. På roture skifter roerne plads i båden, så alle både sidder på styrmandspladsen og ved årene.

Outrigger

En outrigger er en forholdsvis smal båd af glasfiber, hvor der kan sidde mellem 1 til 9 personer. Der roes uden styrmand. På begge sider af båden ud for roeren er der et stativ, som kaldes en rig. Åreholderen sidder ud over vandet på riggen, hvoraf navnet outrigger stammer. Hver roer har to årer. Outriggeren er egnet til roligt og vindstille farvand, og er for de mere øvede roere, for den er slank og kræver god balance og koordination. Til gengæld kan den skyde en fin fart hen over vandet, hvis roerne vil have lidt sved på panden. 

Coastalbåd

I forhold til inriggerne er coastalbåde en mere sportspræget bådtype. Coastalbåde er outriggere, hvor riggen er udenfor båden, og hver roer ror med to årer. Coastalbåde ligger stabilt i uroligt vand og kan benyttes i de fleste former for vejr og bølger. Erfarne roere kan forholdsvis hurtigt lære den særlig roteknik. Skive roklub har tre coastalbåde.

Gig

Giggen er en smallere og hurtigere bådtype end en inrigger og er en outriggerbåd. Det vil sige, at bådene har åregangene på rigge udenfor båden. Roerne sidder lige bag hinanden, og hver roer har to årer. Gigbåden er velegnet til roligt vand. Skive roklub råder over tre gigbåde. Roning i gigbåd kræver en ekstra instruktion.

Singlesculleren

Denne bådtype er den primære outriggerbåd i Skive Roklub. Vi råder over flere typer singlescullere. Fælles for dem er, at det kræver lidt øvelse at lære at holde balancen, når man ror i dem. Risikoen for at vælte er dog minimal. Efter ganske få ture lykkes det de allerfleste at mestre en outrigger uden pontoner til hjælp.