Kontingenter og priser

Skive Roklubs kontingentsatser vedtages hvert år på klubbens ordinære generalforsamling.

De gældende kontingentsatser:

Ungdomskontingen (under 25 år)  800 kr./år
Seniorkontingent 1.600 kr./ år
Passivt medlem 150 kr./år

 

Kontingent opkræves halvårligt den 1. januar og den 1. juli. Ved indmeldelse midt i perioden vil der være fradrag for den periode, man ikke er indmeldt. 

Du kan se mere om, hvordan du bliver medlem af Skive Roklub og finde indmeldelsesformularen her.

Instruktionsgebyr for kajakkursus
Turkajakkurset koster 2.000 kr. Beløbet dækker medlemskab af Skive Roklub året ud. 

Havkajakkursus koster 200 kr. og forudsætter gennemført turkajakkursus i Skive Roklub. 

Familiekontingent
Betaler minimum to voksne i en husstand seniorkontingent, bliver ungdomsmedlemmer i husstanden kontingentfrie. Det sker ikke automatisk, men ved at man selv anmoder bestyrelsen om kontingentfritagelse for ungdomsroerne i husstanden. Fremkommer anmodningen inden den 15. maj og den 15. november, nedsættes kontingentet fra og med følgende halvåropkrævning.

PBS
Ved indmeldelse forpligter et medlem sig til at betale via Skive Roklubs betalingssystem. Ved manglende tilmelding opkræves et gebyr på 100 kr.