Kontingenter og priser

Skive Roklubs kontingentsatser vedtages hvert år på klubbens ordinære generalforsamling.

Gældende kontingentsatser: 

    Fra 1. Juli 2024 
Ungdomskontingen (under 21 år)  800 kr./år  900 kr./år 
Seniorkontingent 1.600 kr./ år  1.800 kr./ år 
Passivt medlem 150 kr./år 150 kr./år

 

Kontingent opkræves halvårligt den 1. januar og den 1. juli. Ved indmeldelse midt i perioden vil der være fradrag for den periode, man ikke er indmeldt. 

Du kan se mere om, hvordan du bliver medlem af Skive Roklub og finde indmeldelsesformularen her.

Instruktionsgebyr for kajakkursus

Turkajakkurset koster 2.000 kr. Beløbet dækker medlemskab af Skive Roklub året ud. 

Havkajakkursus koster 250 kr. og forudsætter gennemført turkajakkursus og medlemsskab i Skive Roklub. 

Familiekontingent

Betaler minimum to voksne i en husstand seniorkontingent, bliver ungdomsmedlemmer i husstanden kontingentfrie. Det sker ikke automatisk, men man skal selv anmode bestyrelsen om kontingentfritagelse for ungdomsroerne i husstanden. Fremkommer anmodningen inden den 15. maj og den 15. november, nedsættes kontingentet fra og med følgende halvåropkrævning.

Betalingsservice 

Ved indmeldelsen forpligter et medlem sig til at betale kontingent via betalingsservice. Derved undgår vi unødig kassererarbejde ved opkrævning. Ved manglende tilmelding til betalingsservice opkræves et gebyr på 100 kroner per kontingentopkrævning.