Er du interesseret i at ro inrigger?

Ro instruktion for nye roer er startede og forgår løbende se info under "instruktion roning"

Roning

Roning er:
  • Sund og sjov motion 
  • Masser af frisk luft og sol
  • Hyggelige fællesture
  • Aktive ferieture
  • Fester
  • Deltagelse i et aktivt foreningsliv 
Inrigger gøres klar til roning
 
Men roning er også:
 
  • Vabler og ømme muskler
  • Silende regn og flere timers roning hjem
Bådene er flotte, og når teamet rigtigt svinger sammen, går det stærkt. Man er tæt på vandet på en ny måde og naturoplevelsen, samt øvelsen ved åren giver både motion til krop og sjæl.
Når du ror, bruger du hele kroppen på en måde, så du ikke overbelaster specielle dele. Roning er derfor særlig godt, hvis du har problemer med ryg, skuldre og knæ.
Det er ikke noget krav at man har specielt gode armkræfter, idet man sidder på rullesæder i bådene, så det er mest sædemusklerne, benene og kroppen, man bruger.
Der er krav til svømmefærdigheder, men det opleves meget sjældent at en roer ufrivilligt falder i vandet.
 

Om at være roer

Roning er en livsstil – derfor:
 
Det tager tid at ro
 
Roning er en fleksibel sport, som ikke nødvendigvis dyrkes på bestemte tidspunkter på ugen. Du kan ro, når du har lyst (og kan finde min. 2 andre der vil med) og vejret er til det. Men roning er også tidskrævende. Regn med mindst et par timer. Båden skal gøres klar inden afgang og vaskes af efter turen.
Vi gør vores bedste for at alle skal føle sig velkomne men alligevel:

Du skal selv være aktiv

Se på opslagstavlen/internettet for roture, og kom til vores fælles roaftener og deltag aktivt i klublivet.Det giver et godt netværk til roture. I klubben har vi en mentorordning for årets nyinstruerede. Mentorens opgave er råd og vejledning om hvordan klubben fungerer.
 

Sæsonen

Sæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning – typisk fra slutningen af marts til begyndelsen af oktober. Her kan man deltage i de fælles roaftener - mandage og torsdage, eller selv samle en eller flere både og tage på vandet.
 
I vinterperioden tilbydes ergometerroning på hold og på fri basis, og vores nye "motionscenter" kan ligeledes benyttes til at vedligeholde ro-formen.
Desuden er der i vintermåderne en række vedligeholdelsesopgaver i form af klargøring af bådene til den ny sæson. Dette arbejde omfatterbl.a. slibning og lakering.
 
Er vejret til det, roes der dog også på vandet om vinteren idet der er fælles-roning med kajakroerne hveranden søndag i vinterhalvåret.
Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42