Skive Roklubs Reglement for Roning i Kajakker

 

Nærværende reglement gælder for kajakroning i Skive Roklub indtil kajakudvalget vedtager et andet (godkendes af roklubbens bestyrelse).
 
Reglementet gælder både for roning i klubbens kajakker (og roning i medlemmernes egne kajakker når roning foregår fra klubbens område).
 
Bestemmelserne gælder ikke ved stævner arrangeret af DKF eller andre organisationer. Her følges arrangørernes bestemmelser.
 
For roning i perioden mellem standerstrygning og standerhejsning gælder vinterroningsregulativet.
 
For ture udover dagligt ro-farvand gælder langtursregulativet.
Dagligt ro-farvand strækker sig fra og med Karup å (Karup) til Grønningøre (badebroen i Astrup Vig) og inkluderer en tur ”fjorden rundt”. Vær opmærksom på at der gælder særlige bestemmelser for roning på Karup Å.

Det er Kajakudvalget som har ansvaret for udformningen af Kajak Reglementet, forslag modtages gerne. Disse forslag vil blive behandlet af udvalget. Reglementet bygger på DKF's sikkerhedsforskrifter.

Det er udvalgets ret at give dispensation til medlemmer med erfaring ud fra udvalgets vurdering.
 

Ansvar

 • Man er som medlem af Skive Roklub til enhver tid ansvarlig for egen sikkerhed. Den enkelte kajakroer skal således selv vurdere sin egen sikkerhed, herunder vejr, vind, påklædning, kajak og udstyr (”ro efter evne”)
 • Alle medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak. Ethvert medlem er forpligtet til at oplyse, om man har en sygdom der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, og det tilrådes at man spørger egen læge, om det er forsvarligt at ro kajak.
 • For personer under 18 år sker roning på forældrenes ansvar.
 • Alle aktive medlemmer skal være i stand til at svømme mindst 600 meter i svømmehal. Svømmeprøve aflægges hvert år i svømmehal.
 • Alle roture skal registreres via rokort.dk så det er muligt at se om nogen ikke er kommet hjem. Turen skal have en destination, så evt. eftersøgning har bedre forhold for at finde savnede. Skriv hvis i forventer at overnatte – dagstur – eller lignende.
 • Alle fartøjer skal til enhver tid medføre en typegodkendt (CE-mærket) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende. I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk for alle at være iført svømme- eller redningsvest.
 • Overholdelse af Søvejsreglerne.
 • I mørke medbringes et hvidt lys til at orientere andre fartøjer om din position. Dette hvide lys skal derfor kunne lyse hele vejen rundt og ses 300 m væk.
 

Materiel

 • Alle klubbens kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens kajakudvalg og være mærket med klubbens navn, således at materiellet til enhver tid kan identificeres.
 • Privat materiel skal være mærket med ejers navn.


Gæsterroer

 • Roere der ikke er medlem af klubben, ror som gæster.
 • Gæster som er frigivet i en anden klub, eller minimum har IPP2, må ro under opsyn af en frigivet roer i klubben
 • Øvrige gæster må kun ro sammen med en af klubbens aktive instruktører
 • Der kan roes max. 3 gange som gæst pr. sæson.
 • Gæster som er medlem af andre roklubber kan søge kajakudvalget om tilladelse til i en periode at bruge klubbens faciliteter.
 

Begynderret

 • Man må ro mellem Roklubben og Grønningøre (badebroen i Astrup Vig) i følgeskab med én anden med minimum begynderret (indtil du er frigivet).
 • Al roning foregår i forsvarlig afstand fra land.
 • Skal altid bære svømmevest (CE-mærket) / skal altid ro med spraydækken.
 • Du kan få udleveret et nøglekort til klubhuset (imod betaling)

 

Frigivet roer

 • Kravene til frigivelse svarer til IPP niveau 2, enten til turkajak, kapkajak eller havkajak, suppleret med følgende lokale krav,
  • Man skal have roet mindst 100 km, inden for 2 sammenhængende 2 år.
  • Man skal have roet mindst 1 gang på Karup Å.
 • Medlemmer der har erhvervet IPP2 eller tilsvarende frigivelse fra en anden klub eller fra en kursusudbyder
  • skal have kendskab til Skive Kajakklubs sikkerhedsregler
  • have roet en tur på mindst 10 km sammen med en af klubbens instruktører, før frigivelse kan finde sted.
 • Det er en aktiv instruktør der frigiver den enkelte roer.
 • Kajakudvalget kan fratage den enkelte roer retten, skriftligt begrundet.
 • Som frigivet roer må du ro alene, hvorhen og hvornår du vil – dog aldrig længere fra land end forsvarligt.

 

Langtursregulativ for roning i fremmed farvand

Søg så vidt muligt oplysninger fra lokale roere eller fra materialer om området.
Det tilrådes stærkt at være iført svømme- eller redningsvest uanset årstid.

Ved arrangerede ture, skal der altid være en turansvarlig, der sørger for følgende:

 • Hvis man melder sig som turansvarlig, skal man have egene færdigheder omkring kajakroning og turplanlægning på et niveau der sikrer at turen gennemføres forsvarligt.
 • Den turansvarlige er ansvarlig for et passende antal ekstra pagajer, pagaj-flyder, øser eller pumper, kompas, mobiltelefon, slæbetov mv. set i forhold til antallet af roere.
 • Før starten fra klubben eller andet startsted danner den turansvarlige sig et overblik over alle deltagernes romæssige formåen, set i forhold til rovand, distance og vejr.
 • Under turen skal den turansvarlige forelægge dagens rute og stop for deltagerne og sikre sig at alle er indforstået. Den turansvarlige skal være lydhør overfor deltagernes evt. forslag, og træffer derefter den endelige beslutning.
 • Aftaler eller beslutninger truffet af den turansvarlige skal overholdes.
 • Den turansvarlige sørger for at der er ”bagstopper”, som sikrer at ingen deltagere falder bagud, eller i givet fald ved hvor de er gået i land, og sørger for at afhentning/tilbagevenden er klart aftalt.
 • Ved ture hvor der er aftalt stop, skal alle respektere dette og vente til den turansvarlige giver grønt lys for næste etape.
 • Hvis turdeltagere undervejs ikke længere ønsker at følges med gruppen og følge turansvarliges anvisninger, skal de meddele dette til den turansvarlige, før de forlader gruppen.

 

Vinterregulativ

 • I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk for alle at være iført svømme- eller redningsvest.
 • Du skal være frigivet kajakroer.

Tænk dig om og brug din fornuft.

Gode råd

 • Medbring mobiltelefon i vandtæt indpakning
 • Ro aldrig i bomuldstøj, det bliver tungt og man kan ikke svømme i det.
 • Vælg en båd du ror sikkert i, evt. en anden type end det du ror i om sommeren.
 • Medbring tørt tøj, kan undlades ved brug af tørdragt.
 • Varm lag-på-lag super undertøj eller våddragt.
 • Neopren sokker/sko.
 • Ro-luffer.
 • Hue som isolerer og bliver på ved evt. kæntring.
 • Brug spraydækken.
 • Vindtæt ro-jakke.
 • Ro flere sammen.
 • Ro ikke i tåge
 • Ro ikke i is
 • Ro ikke ved kyststrækninger hvor der er is mellem dig og kysten.
 • Aftal med dine rokammerater hvorledes i vil udføre makkerhjælp hvis udheldet er ude
 • Hvis du er uheldig at kæntre så prøv højst én gang at komme op i kajakken og hvis det mislykkes så svøm ind til land, eller svøm ind med det samme og hent kajakken senere. Overlevelsestiden i 0 grader koldt vand er kun få minutter, i almindelig påklædning. Det kan være den rette påklædning der ”giver” dig tiden til at svømme i land.
 • Et tips til roning i meget koldt vejr eller snevejr og let bygevejr: tag først super undertøj på, dernæst din rednings- eller svømmevest og til sidst din rojakke.
 • Er du i tvivl, så bliv i land.
   

Ungdomsroere

 • For ungdomsroere (alle personer under 18 år) gælder ungdomsreglementet.

 
Materiel mv.

 • Lån af klubbens materiel til ture/ferier, hvor man ikke roer ud fra Skive Roklub, skal ansøges hos kajakudvalget eller dennes formand.

 

Ændring og godkendelse

 • Kajakreglementet udarbejdes af kajakudvalget og skal være godkendt af bestyrelsen inden det træder i kraft.


Hent Kajakreglementet i PDF-format her.

Kajakudvalget
Godkendt af bestyrelsen d. 29/04-2015