Generalforsamling 2020

4. februar 2020 16:16 , af Gitte Kokholm

Skive Roklubs generalforsamling afholdes onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00

Arrangementet afholdes i roklubbens lokaler.

Dagsorden, i henhold til vores vedtægter:

1: Valg af dirigent og referent.

2: Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
- Godkendelse heraf.

3: Godkendelse af mål og handlingsplaner fra de generalforsamlingsgodkendte udvalg.

4: Uddeling af flidspræmier og evt. udnævnelser. 

5: Evt. indkomne forslag.

6: Forelæggelse af årsbudget samt fastsættelse af kontingenter.

7: Valg til bestyrelsen.
Formand er på valg (Hardy modtager ikke genvalg).

8: Valg af 2 interne revisorer. 

9: Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 12. februar 2019 kl. 18.00.

Beretning, handlingsplan og regnskab
Nedenfor finder du dokumenter til generalforsamling, som du bedes gennemlæse inden generalforsamlingen.

Vel mødt!

Spisning
Alle medlemmer inviteres på biksemad før generalforsamlingen. Spisning starter kl. 18.00.
Husk tilmelding på rokort.