To nye æresmedlemmer optaget i Skive Roklub

5. marts 2020 18:37 , af Gitte Kokholm

I knap 40 år har Nelly og Ole Mortensen haft deres daglige gang i Skive Roklub, og begge har været store drivkrafter i det frivillige arbejde, som er afgørende for klublivet. Det var en gruppe på seks medlemmer, der en dag i januar satte sig sammen og skrev indstillingen som tak for deres store bidrag og indsats gennem årene.

'Det er nærmest umuligt at sige Nelly uden at sige Ole, og det er helt umuligt at sige Ole uden at sige Nelly', lyder en af sætningerne i indstillingen. Ægteparret har stillet op til mange opgaver som både ro-instruktør, køkkenassistance og i værkstedet, og hjælpsomhed og ansvar kendetegner de to. Sammen har de også arrangeret kurser om madlavning i trangia i vinterhalvåret, så alle var klar til at drage afsted på de, af Nelly og Ole, arrangerede roture i både ind- og udland. Det sidste gerne med en fælles forundersøgelsestur forud for turen, så de var sikre på, at alt klappede. Mange af aktiviteterne var de fælles om, men de har også haft hver deres gebet i roklubben.

Omdrejningspunkt for aktiviteter
Nelly har været meget aktiv i roklubbens 60+afdeling, som hun kastede sin kærlighed over, da hun selv blev gammel nok til at deltage. Hun tog formandsskabet på sig med det ansvar, der følger, og har været en god organisator og igangsætter. Som en meget aktiv roer er Nelly eminent til at lave gode og velfungerende bådhold og har de seneste år taget sig godt af de 60+ere, der gerne vil på vandet.

Også træning på land for 'tør-roerne' havde hun på hjerte som formand. Hun fik indført faste træningsdage og mødetider, og ikke mindst fik hun indført den afsluttende fælles formiddagskaffe, som mange seniorer har stor glæde af. Fire ud af fem hverdage summer roklubben af liv fra morgenstunden af, og Nelly har sin del af æren for, at det er blevet så stor en succes.

Kylling & Co
Ole som person er måske ikke kendt, men det er til gengæld Oles bålkyllinger, som mange skibonitter valfarter til Skive Roklub under Skive Festival for at nyde. Bålkyllingerne er med årene blevet et tilløbsstykke. En hel dag syder og sprutter kyllingerne over bålet, mens Ole, sammen med et par andre medlemmer, sørger for, at kyllingerne er klar til servering til spisetid, når de mange festivalgæster skal have stillet sulten.

Det er ikke kun kyllinger, der excelleres i fra Oles hånd. Også roklubbens velholdte bådmateriel er et resultat af mange arbejdstimer og fine handyman-kompetencer, som Ole har bidraget med i værkstedet. Oles disciplin og arbejdssomhed stammer fra en fortid både i militæret og som spejder, og det har Skive Roklub nydt godt af i mange år.

Roklubbens æresmedlemmer
Ifølge roklubbens vedtægter er det muligt for medlemmer at indstille andre medlemmer til æresmedlemmer. Indstillingen skal sendes til bestyrelsen, som skal godkende og bakke op om indstillingen. Herefter skal bestyrelsen sørge for, at den fremlægges og kommer til afstemning på den næstkommende generalforsamling. Det sker dog meget sjældent i Skive Roklub, at bestyrelsen modtager en indstilling af æresmedlemmer.

Det indkomne forslag om optagelse af to nye æresmedlemmer blev oplæst på på Skive Roklubs generalforsamling i februar i år, og det var en enstemming generalforsamling, der stemte for at optage Nelly og Ole Mortensen som æresmedlemmer af Skive Roklub.

Stort tillykke med den nye titel til både Nelly og Ole Mortensen ønskes af alle i Skive Roklub.